2012-keuzes-in-ontwikkeling-505x535

'Van vroeger naar nu' #2012

Toelatingscode vmbo – havo officieel, Johan van der Sanden penning voor Corine Korrel en start leerstoel ‘Leeromgeving en leerloopbanen’ op initiatief van SPV.

Ontwikkelingen in het vmbo

Toelatingscode vmbo – havo officieel

Rond de 15% van de leerlingen in de theoretische leerweg/mavo en 5% van de leerlingen in de gemengde leerweg stromen jaarlijks door naar de havo. Dit percentage schommelt sterk in regio’s/plaatsen, omdat elke havo-school zijn eigen toelatingseisen aan vmbo-leerlingen stelt. Onder druk van LAKS en de VO-raad wordt in 2012 de toelatingscode havo ingevoerd, met als doel duidelijke en eenduidige toelatingseisen te stellen, waardoor de aansluiting tussen vmbo en havo verbetert. In de toelatingscode staan bindende afspraken over doorstroom tussen vmbo en havo met onder andere afspraken over het gemiddelde cijfer dat geëist wordt (maximaal een 6.8) en met betrekking tot doubleren van leerlingen.
De toelatingscode is in 2020 vervangen door het doorstroomrecht.

Johan van der Sanden penning voor Corine Korrel

Corine Korrel is oprichter van On Stage, een organisatie die nog bestaat, maar waaraan Corine Korrel niet meer verbonden is. Motto van On Stage is: je mag alles worden, behalve ongelukkig. Beloofd?
On Stage heeft tot doel vmbo-leerlingen in contact te brengen met bedrijven en beroepsbeoefenaars. Dit startte op school. Daar leerden leerlingen netwerken. Daarna wordt er een grote netwerkmanifestatie in een plaats georganiseerd. Hier kunnen leerlingen contacten leggen met bedrijven en afspraken maken voor een meeloopdag, om zo ‘mee te maken’ wat een beroep waarnaar de interesse uitging in de praktijk inhoudt. On Stage was onderdeel van het LOB-proces. On Stage kent op veel plaatsen (ongeveer 20) een eigen organisatie, onder de paraplu van de landelijke organisatie. Delft on Stage wordt in 2024 voor de 17e keer georganiseerd.

Start leerstoel ‘leeromgeving en leerloopbanen’ op initiatief van SPV

SPV heeft het in 2012 mogelijk gemaakt dat er een bijzondere leerstoel kwam aan de Open Universiteit, Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en leerloopbanen’.

Terug naar de tijdlijn