2019-spv-175-505x535

'Van vroeger naar nu' #2019

Advies praktijkgerichte component in GL en TL van VO-raad in samenwerking met Platform-TL, SLO en SPV

Ontwikkelingen in het vmbo

Advies praktijkgerichte component in GL en TL van VO-raad in samenwerking met Platform-TL, SLO en SPV

Op verzoek van OCW brengen VO-raad, Platform-TL, SLO en SPV een advies uit over de inrichting van een praktijkgerichte component in GL en TL. De organisaties pleiten ervoor deze component verplicht in te voeren in beide leerwegen en die zo vorm te geven dat er sprake blijft van één vmbo, waarin onderwijs in beroepsgericht/praktijkgericht onderwijs geclusterd kan worden, zodat leerlingen in de basis-, kader-, gemengde- en theoretische leerweg gezamenlijk les kunnen krijgen. Ook pleiten ze voor een programma waarin gewerkt wordt aan de hand van levensechte, realistische opdrachten uit de beroepspraktijk, waarin leerlingen ervaring opdoen in de beroepspraktijk en waarin ruimte is voor keuzes van leerlingen. Dit alles met als doel een gefundeerde keuze te maken voor een vervolgopleiding in mbo of havo.

Terug naar de tijdlijn