2022-hjo9210603-0014-lores-505x535

'Van vroeger naar nu' #2022

Advies SPV over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s en start experiment PIE/BWI

Ontwikkelingen in het vmbo

Advies SPV over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s

Op verzoek van OCW brengt SPV in 2022 advies uit over de toekomst van de beroepsgerichte programma’s onder de titel: ‘Nadere doordenking toekomst beroepsgerichte programma’s in het vmbo’. SPV pleit in dit advies voor meer flexibiliteit in de samenstelling van de programma’s, de toetsing en afsluiting, de plaats waar examens plaatsvinden en de doorstroom naar het mbo.

Start experiment PIE/BWI

20 scholen starten in twee tranches met het experiment PIE/BWI. In het kader van dit experiment krijgen scholen de ruimte om binnen gegeven kaders het eigen examenprogramma en daarmee ook het eigen onderwijsprogramma samen te stellen. Dit programma moet in elk geval bestaat uit delen van de profielvakken PIE en/of BWI en meer beroepsgerichte keuzevakken dan gebruikelijk.

Leerlingen die deelnemen aan het experiment sluiten het hele programma af met schoolexamens.
Het experiment loopt tot 2028. Daarna wordt beslist of het doorgang vindt of gestopt wordt.
Het experiment heeft tot doel ervaring op te doen met flexibele programma’s. Leerlingen worden gevolgd tot in het mbo.

Terug naar de tijdlijn