Kick-off: Goed van start

23 september 2024

Kick-off: Goed van start

Het vmbo bestaat 25 jaar. Wat hebben we de afgelopen 25 jaar geleerd, wat waren de doelen, welke zijn bereikt en welke (gelukkig) niet? Onderwerpen die tijdens de start van het feestjaar aan de orde komen tijdens een, besloten, startbijeenkomst. Vanuit het hele onderwijsveld buigen leerlingen, ouders, docenten en beleidsmakers zich over deze vragen én buigen ze zich over de vraag: wat moet Nederland weten van het vmbo en hoe brengen we dit over het voetlicht?

De startbijeenkomst is in september 2024. Resultaten van deze bijeenkomst worden gedeeld op deze website.

Slotbijeenkomst

We nodigen alle mensen die het vmbo een warm hart toedragen uit aanwezig te zijn tijdens de slotconferentie 25 jaar vmbo. Tijdens deze conferentie kijken we terug, op het feestjaar, en op de afgelopen 25 jaar, maar vooral ook vooruit. Hoe moet het vmbo zich verder ontwikkelen?

Save the date

Op 2 juni 2025 zijn 1200 mensen, leerlingen, ouders, docenten en beleidsmakers, welkom bij het NBC in Nieuwegein voor een spetterende, interactieve, slotbijeenkomst. Aan het programma wordt nog gewerkt. Zodra hierover meer te melden is vindt u dit op deze website.