Privacyverklaring

Persoonsgegevens en cookies

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.

25 jaar vmbo

25 jaar vmbo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van 25 jaar vmbo zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die beheerd worden door 25 jaar vmbo
 1. 25 jaar vmbo slaat in specifieke gevallen gegevens van personen op. Gegevens worden opgeslagen van:
  1. Mensen die zich melden voor de nieuwsbrief van 25 jaar vmbo;
  2. Mensen die zich melden voor een conferentie of evenement;
  3. Mensen die deelnemen aan een enquête;
  4. Mensen die een publicatie bestellen;
  5. Mensen die een vraag stellen.
 2. Het is niet mogelijk om in te loggen op de website van 25 jaar vmbo, om via een inlog zich aan te melden voor een activiteit en/of iets te bestellen. Er worden derhalve geen inloggegevens (inlognaam, wachtwoord, profielgegevens) opgeslagen door 25 jaar vmbo.
 3. Onderaan iedere nieuwsbrief is er een mogelijkheid om persoonsgegevens aan te passen of de abonnee af te melden voor de nieuwsbrief van 25 jaar vmbo.
 4. De volgende persoonsgegevens van gebruikers worden opgeslagen:
  1. Voor- en achternaam;
  2. School waaraan persoon lesgeeft;
  3. Adresgegevens van de school waar persoon lesgeeft;
  4. Telefoonnummer van de school waar persoon werkt;
  5. Mailadres van persoon (er wordt niet naar een privé-mailadres gevraagd);
  6. Mailadres van de school waar persoon werkt;
  7. Functie van de persoon.
 5. De gegevens a t/m g worden gebruikt voor het registreren van persoon voor conferenties. De gegevens a, f en g worden gebruikt voor het sturen van nieuwsbrieven en deelname aan enquêtes. De gegevens a, b en c worden gebruikt voor het sturen van publicaties.
 6. De hierboven gespecificeerde gegevens a t/m g blijven behouden zolang de gebruiker gebruik maakt van de diensten van 25 jaar vmbo. Na afloop worden de gebruikersgegevens na een periode van 2 jaar verwijderd.
 7. De gebruikersgegevens worden door 25 jaar vmbo niet aan derden verstrekt.
 8. U heeft het recht om uw gebruikersgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gebruikersgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gebruikersgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw gebruikersgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw deelnemersgegevens sturen naar info@25jaarvmbo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Persoonsgegevens ten bate van de financiële afhandeling van de overeenkomst
 1. Aan deelname aan een bijeenkomst of evenement zijn kosten verbonden die bij de school waar deelnemer werkt in rekening worden gebracht of, indien de deelnemer niet aan een school verbonden is, bij de deelnemer zelf in rekening worden gebracht.
 2. In het kader van de financiële afhandeling van de inschrijving worden de volgende persoonsgegevens van gebruikers verzameld en opgeslagen:
  1. Naam van de school;
  2. Contactpersoon van de school;
  3. Mailadres van de contactpersoon;
  4. Adres van de school (straat, postcode en woonplaats).
 3. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het sturen van een factuur en niet ingezet voor marketing- of andere doeleinden.
 4. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een lokaal bestand van 25 jaar vmbo en van het administratiekantoor.
 5. Deze persoonsgegevens worden na het aflopen van de betrokken overeenkomst voor een periode van twee jaar bewaard (of langer indien vereist door Belastingdienst) en daarna verwijderd.
Cookies of vergelijkbare technieken

25 jaar vmbo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.