2001-spv-161-505x535

'Van vroeger naar nu' #2001

De eerste leerlingen komen aan in leerjaar 3 van het vmbo, start leer-werktrajecten en onderzoek naar de werkplekkenstructuur.

Ontwikkelingen in het vmbo

De eerste leerlingen komen aan in leerjaar 3 van het vmbo

Na invoering van het vmbo in 1999, in leerjaar 1, starten in augustus 2001 de eerste leerlingen in de leerwegen van het vmbo. Zij worden als eersten opgeleid volgens de nieuwe structuur van beroepsgerichte vakken. Daarmee verdwijnen vakken als gezondheidskunde, etaleren, vaktheorie, materialenkennis en huishoudkunde en starten beroepsgerichte vakken als Verzorging, Handel en verkoop, Elektrotechniek en Bouwtechniek-schilderen.

Start leer-werktrajecten

Naast de reguliere basisberoepsgerichte leerweg mogen scholen leer-werktrajecten aanbieden. Leerlingen leren in de praktijk en doen examen in Nederlands en het beroepsgerichte programma.

De eerste jaren moet voor het aanbieden van leer-werktrajecten toestemming gevraagd worden. Sinds vele jaren mogen alle vmbo-scholen dit lwt-traject aanbieden, als ze daarover afspraken hebben gemaakt met het mbo.

Onderzoek naar de werkplekkenstructuur

Rond de invoering van het vmbo zijn veel scholen overgegaan op de zogenaamde werkplekkenstructuur (WPS). In de sector techniek wordt al gewerkt volgens dit principe. In het schooljaar 2000/2001 wordt WPS ingevoerd in de sector Z&W en economie. WPS is bedoeld om het onderwijs voor vmbo-leerlingen aantrekkelijker, meer inspirerend en uitdagender te maken. Kernpunten van WPS zijn dat leerlingen zelfstandig, zelfsturend leren, dat ze taken van de docenten overnemen, dat ze in aanraking komen met de manier van werken op de werkplek en dat theorie en praktijk zoveel mogelijk geïntegreerd zijn. Kortom, simulatie van de werkplek in het bedrijfsleven.