2003-jaren-90-00-klaslokaal-505x535

'Van vroeger naar nu' #2003

Eerste pilot cspe’s (centraal schriftelijke, praktische examens) afgenomen, eerste centrale examens in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en eerste vmbo-leerlingen maken de overstap naar het mbo.

Ontwikkelingen in het vmbo

Eerste pilot cspe’s (centraal schriftelijke, praktische examens) afgenomen

Op verzoek van scholen werden in 2003 de eerste officiële pilot-cspe’s afgenomen. Daarmee kregen beroepsgerichte programma’s een centraal examen. Tot 2003 bestond het examen van de beroepsgerichte programma’s uit een cpe (centraal praktisch examen in april) en een cse (centraal schriftelijk examen (in mei). In het cspe zijn praktijk en theorie geïntegreerd. Later volgen pilots bij de kader en gemengde leerweg.

Eerste centrale examens in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo

In 2003 worden er voor het eerste centrale examens afgenomen voor de avo-vakken in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Tot die tijd maakten scholen voor deze leerweg zelf hun examens of ontwikkelden ze samen met andere scholen examens. Bekend zijn de zogenaamde ‘Apeldoorn examens’.

Eerste vmbo-leerlingen maken de overstap naar het mbo

Nadat de eerste vmbo-leerlingen geslaagd zijn, volgt voor ongeveer 85% van hen de overstap naar het mbo.

Terug naar de tijdlijn