2004-koers-vo-505x535

'Van vroeger naar nu' #2004

Koers VO: de leerling geboeid, de school ontketend en oprichting SPV.

Ontwikkelingen in het vmbo

Koers VO: de leerling geboeid, de school ontketend

Het kabinet Balkenende II, met Maria van der Hoeven als minister van Onderwijs, geeft haar visie op de toekomst van het voortgezet onderwijs in Nederland. Hoofdboodschap is dat de leerling centraal moet staan, zich zo volledig mogelijk moet kunnen ontplooien en een zo hoog mogelijk diploma moet kunnen behalen. Doel van het onderwijs moet zijn jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op onze samenleving, zodat ze daarin een volwaardige rol kunnen vervullen.

Oprichting SPV

In 2004 is de Stichting Platforms vmbo (SPV) officieel opgericht. Platforms werkten daarvoor al samen.
In SPV werken platforms voor beroepsgerichte programma’s samen onder het motto: samen waar het kan, alleen waar het moet. SPV brengt beleid naar het veld en geluiden uit het veld naar beleidsmakers.

Terug naar de tijdlijn