2005-jongens-met-telefoon-op-een-rij-505x535

'Van vroeger naar nu' #2005

Eerste digitale examens in het vmbo-bb, invoering geïntegreerd centraal examen (cspe) in de basisberoepsgerichte leerweg en start Vmbo Ambitieprogramma Bèta/techniek (loopt door tot 2010)

Ontwikkelingen in het vmbo

Eerste digitale examens in het vmbo-bb

In de basisberoepsgerichte leerweg start een experiment met digitale examens in het vmbo. Voor het eerst kunnen avo-vakken afgesloten worden met een digitaal examen en kan het examen flexibel afgenomen worden op een door de school gepland moment. Het experiment wordt in 2008 omgezet in een brede invoering van de flexibele digitale examens voor de basisberoepsgerichte leerweg.

In de loop der jaren worden digitale examens uitgebreid naar de kaderberoepsgerichte leerweg. Tot 2019 hebben scholen de keus of ze een examen schriftelijk of digitaal af willen nemen.

Invoering geïntegreerd centraal examen (cspe) in de basisberoepsgerichte leerweg

Bij het cspe wordt een praktijksituatie gesimuleerd waarin leerlingen hun kennis en vaardigheden moeten laten zien. Deze unieke toetsvorm is geïntroduceerd om het beroepsgerichte deel van het vmbo te versterken door de theorie te integreren in de praktijk, en om een uniforme kwaliteit te waarborgen. Het cspe is anders dan de centrale examens in de algemene vakken omdat praktische opdrachten centraal staan, die meer tijd, ruimte en middelen in beslag nemen.

Start Vmbo Ambitieprogramma Bèta/techniek (loopt door tot 2010)

Het Vmbo Ambitieprogramma Bèta/techniek (2005 – 2008) biedt ambitieuze vmbo-scholen een extra impuls voor innovatief, aantrekkelijk bèta en technisch onderwijs. Initiatiefnemers van het programma waren het platform Bèta techniek, Schoolmanagers-VO en SPV. Het programma daagde vmbo-scholen uit om:

  • aansluiting te zoeken bij nieuwe beroepen en competenties
  • aansluiting te zoeken bij andere domeinen en sectoren
  • aantrekkelijker onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de leefwereld van jongeren
  • aansluiting te zoeken bij nieuwe programma’s en kwalificaties van het mbo.

Terug naar de tijdlijn