2007-schouders-onder-505x535

'Van vroeger naar nu' #2007

Globaal geformuleerde examenprogramma’s: meer ruimte voor scholen, Johan van der Sanden penning voor Guido Beckers, start intersectorale programma’s en invoering cspe in de kaderberoepsgerichte leerweg.

Ontwikkelingen in het vmbo

Globaal geformuleerde examenprogramma’s: meer ruimte voor scholen

Onder leiding van CvTE en Cito zijn in 2007 alle vmbo-examenprogramma’s (voor de algemeen vormende vakken en de beroepsgerichte programma’s) globaler geformuleerd, waardoor scholen meer ruimte kregen voor de invulling van het programma’s. Inhoudelijk zijn de examenprogramma’s in 2007 niet aangepast.

Johan van der Sanden penning voor Guido Beckers

Guido Beckers is jarenlang landelijk actief geweest in het vmbo, onder andere op landelijke niveau bijv. in de vmbo procesorganisatie (die de invoering van de leerwegen in het vmbo moest begeleiden) en de Adviesgroep vmbo. Daarnaast is ook Guido Beckers lang schoolleider geweest. Vanwege het feit dat hij landelijk actief was heeft Guido de Johan van der Sanden penning ontvangen.

Start intersectorale programma’s

Het vmbo kende al intrasectorale programma’s, programma’s die éen sector als perspectief hebben, bijvoorbeeld Zorg & welzijn breed (een combinatie van verzorging en uiterlijke verzorging), Handel en administratie, metalektro (een combinatie van metaaltechniek en elektrotechniek). In 2007 werden daar de intersectorale programma’s aan toegevoegd. Intersectoraal betekent sectoroverstijgend. Intersectorale programma’s zijn bedoeld voor leerlingen die zich breder willen oriënteren. Voorbeelden van intersectorale programma’s zijn ‘Dienstverlening en commercie’ of ‘Sport, dienstverlening en veiligheid’.

Invoering cspe in de kaderberoepsgerichte leerweg

Na succesvolle invoering van het cspe in de basisberoepsgerichte leerweg in 2005 wordt deze toetsvorm ook in de kaderberoepsgerichte leerweg ingevoerd. In het cspe worden het praktijk- en theorie-examen geïntegreerd afgenomen.

Terug naar de tijdlijn