2008-vmbo-herkend-505x535

'Van vroeger naar nu' #2008

Eindadvies Adviesgroep vmbo: ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’, start experiment vmbo bb – mbo2: VM2 en Johan van der Sanden penning voor Marinka Kuijpers.

Ontwikkelingen in het vmbo

Eindadvies Adviesgroep vmbo: ‘Vensters op de toekomst van het vmbo’

De Adviesgroep vmbo onder leiding van Dirk van der Spoel levert haar eindadvies op aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. De Adviesgroep formuleert vier voorstellen die tot de gewenste kwaliteitsverbetering van het vmbo kunnen leiden:

  1. Geef een krachtige impuls aan loopbaanoriëntatie en begeleiding.
  2. Maak de programmastructuur transparanter en flexibeler. De adviesgroep stelt voor te komen tot een beperkt aantal beroepsgerichte kernprogramma’s die aansluiten op de instroomdomeinen van het mbo
  3. Versterk de functie van de examinering op landelijk en regionaal niveau.
  4. Zorg ervoor dat de inrichting van de theoretische leerweg (TL) meer ruimte biedt om leerlingen voor te bereiden op sterk uiteenlopende vervolgtrajecten.

Als vervolg op het advies van de Adviesgroep vmbo vraagt de staatssecretaris de VO-raad om een stimuleringsplan LOB te maken en SPV om een veldonderzoek te doen naar de structuur van het vmbo.

Start experiment vmbo bb – mbo2: VM2

Eén locatie, één docententeam, één pedagogisch didactische aanpak: dat was de kern van het VM2-experiment, waarin vmbo en mbo samenwerken aan doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Bedoeld voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die doorstromen naar een verwante mbo-opleiding op niveau 2. Doel van de VM2-trajecten was te komen tot een doorlopende, geïntegreerde, opleiding en het tegengaan van vroegtijdig schooluitval.
Scholen konden ervoor kiezen het vmbo-examen over te slaan, maar slechts weinigen maakten van deze mogelijkheid gebruik.

Johan van der Sanden penning voor Marinka Kuijpers

Als voorvechter van LOB kreeg Marinka in 2008 de Johan van der Sandepenning. Marinka was gepromoveerd op loonbaanontwikkeling in de zorg, maar heeft haar gedachtegoed en dat van Frans Meijers (met wie ze samenwerkte) vertaald naar het onderwijs. Tegenwoordig maken de vijf loopbaancompetenties deel uit van de examenprogramma’s van vmbo en mbo. Marinka is hoogleraar ‘leeromgeving en leerloopbanen’ aan de Open Universiteit.

Terug naar de tijdlijn