2009-docentstages-505x535

'Van vroeger naar nu' #2009

Invoering cspe in de gemengde leerweg, Johan van der Sandenpenning voor Peter Sprinkhuizen, College voor Toetsen en Examens ontvangt Wynand Wijnen onderwijsprijs voor cspe’s en start veldonderzoek SPV.

Ontwikkelingen in het vmbo

Invoering cspe in de gemengde leerweg

Na de basisberoepsgerichte leerweg (2005) en de kaderberoepsgerichte leerweg (2007) wordt het cspe in 2009 ingevoerd in de gemengde leerweg. In de gemengde leerweg is het cspe minder omvangrijk dan in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, omdat het beroepsgerichte programma voor de GL minder omvangrijk is en uitgaat van groepen van verwante vakken.

Johan van der Sanden penning voor Peter Sprinkhuizen

Peter Sprinkhuizen was als procesmanager verbonden aan Het Platform Beroepsonderwijs. Het vmbo was van mening dat dit platform zich vooral met het mbo bezig hield, maar Peter behartigde ook de belangen van het vmbo. Daarvoor was hij, net als Guido Beckers, lid van de vmbo procesorganisatie. Peter Sprinkhuizen is van 2012 tot 2015 voorzitter geweest van de jury van de Johan van der Sandepenning. Hij overleed in juni 2023.

College voor Toetsen en Examens ontvangt Wynand Wijnen onderwijsprijs voor cspe’s

In het cspe worden praktijk en theorie geïntegreerd afgenomen tijdens één omvangrijk examen. Het cspe is de examenvorm voor de beroepsgerichte programma’s, en uniek in Nederland. Voor het initiatief tot en de ontwikkeling van deze examenvorm heeft het CvTE de Wynand Wijnen onderwijsprijs ontvangen. De Wynand Wijnen onderwijsprijs is een initiatief van de universiteit van Maastricht en wordt jaarlijks toegekend aan een organisatie die een bijzonder bijdrage levert aan de vernieuwing van het onderwijs. Wynand Wijnen was hoogleraar onderwijskunde en rector magnificus aan de Universiteit van Maastricht.

Start veldonderzoek SPV

In 2009 start SPV met het veldonderzoek vmbo. Docenten en hun leidinggevenden wordt gevraagd hoe het beroepsgerichte vmbo er in de toekomst uit moet zien om levensvatbaar en organiseerbaar te blijven. Bijna 1100 mensen namen de moeite in een enquête hun mening te geven en met ongeveer 100 mensen, vaak leidinggevenden van docenten, zijn gesprekken gevoerd. De adviezen zijn gepubliceerd in 2010 in ‘Vmbo Herkend’.