2016-barbaratrienen__vmbo_okt19_001810182019-505x535

'Van vroeger naar nu' #2016

Invoering van 10 profielen in het vmbo in basis, kader en gemengde leerweg, eerste vmbo-krant verschijnt, vmbo battle, start bijscholing vmbo, Radar besteedt aandacht aan het vmbo, eerste cspe voor de beroepsgerichte profielen en eerste examenfestival vmbo

Ontwikkelingen in het vmbo

Invoering van 10 profielen in het vmbo in basis, kader en gemengde leerweg

Na een pilot van drie jaar en een totale voorbereiding van vijf jaar worden de profielen in het vmbo ingevoerd. 33 afdelingsprogramma’s worden vervangen door tien, bredere profielen. Het profielvak omvat 50% van het beroepsgerichte programma en wordt afgesloten met een cspe.

Nieuw in het voortgezet onderwijs zijn de beroepsgerichte keuzevakken. Bij elk profiel zijn beroepsgerichte keuzevakken ontwikkeld die afgesloten worden met een schoolexamen. Leerlingen stellen zelf het beroepsgerichte keuzeprogramma samen en kunnen zo hun opleiding verbreden of verdiepen.

Uit onderzoek blijkt dat vooral de keuzevakken en de keuzemogelijkheden leerlingen én scholen motiveren.

Eerste vmbo-krant verschijnt

Onder de titel ‘Samen ondernemen” verschijnt er een speciale vmbo-krant die naar alle leerbedrijven van Nederland wordt verstuurd en naar alle vmbo-scholen. Daarna verschijnt er twee keer per jaar in oplage van 150.000 een vmbo-krant die verspreid wordt onder alle vmbo- en mbo-scholen in Nederland en bedoeld om mooie voorbeelden van vmbo-onderwijs voor het voetlicht te brengen.

Vmbo battle

Het Future center beroepsonderwijs en SPV dagen scholen uit om hun mooie nieuwe ideeën rond de invoering van het vmbo voor te dragen en met anderen te delen. Uit de inzendingen worden er zes gekozen die gedurende twee dagen in een snelkookpan hun plan een stap verder helpen. Aan deze sessie nemen docenten en leerlingen deel. Uiteindelijk is er één winnaar die zijn plan mag realiseren.

Start Bijscholing vmbo

Om docenten bij te scholen op de nieuwe onderwerpen in de examenprogramma’s gaat Bijscholing vmbo van start. De website Bijscholingvmbo.nl gaat in februari 2016 online en de eerste trainingen worden gegeven in maart 2016. In de eerste maanden van 2017 nemen direct al bijna 2200 docenten deel. Voor elk profiel wordt een kwartiermaker aangesteld die vraag en aanbod bij elkaar moet brengen.
Bijscholing vmbo is sinds 2016 uitgebreid met veel trainingen. In totaal hebben, tot mei 2024 bijna 30.000 mensen een training gevolgd.

Radar besteedt aandacht aan het vmbo

In twee uitzendingen besteedt het consumentenprogramma Radar aandacht aan het vmbo.

 

Eerste cspe voor de beroepsgerichte profielen

In 2016 doen voor het eerst leerlingen, buiten de pilot, cspe in het beroepsgerichte profielvak. Nieuw is dat het profielvak alleen met een cspe afgesloten kan worden. Scholen hoeven geen schoolexamens af te nemen over dit vak. Scholen zijn vrij om te kiezen of ze een se afnemen of niet. Veel scholen doen dat wel, omdat het eindcijfers anders alleen bepaald wordt door het cspe-cijfer.

Eerste Examenfestival vmbo

Na de pilot examens worden er in 2016 voor het eerst officiële cspe’s afgenomen. Om docenten voor te bereiden om de afname organiseren CvTE, Cito en SPV het Examenfestival. In 2016 nemen alleen ruim 200 scholen deel die het cspe in leerjaar 3 af willen nemen. Vanaf 2017 staat het Examenfestival open voor alle scholen. In de loop der jaren is het aantal deelnemers gegroeid tot 1600.

Terug naar de tijdlijn