2017-barbaratrienen__vmbo_okt19_001910182019-505x535

'Van vroeger naar nu' #2017

Start commissie beroepsgerichte keuzevakken en start programma Sterk Beroepsonderwijs

Ontwikkelingen in het vmbo

Start commissie beroepsgerichte keuzevakken

In 2016 zijn de zogenaamde beroepsgerichte keuzevakken ingevoerd. Programmaonderdelen die leerlingen de mogelijkheid bieden verdieping of verbreding aan te brengen in hun beroepsgerichte programma.

Vmbo-scholen hebben de mogelijkheid zelf nieuwe keuzevakken te ontwikkelen, als ze vinden dat er in het palet van keuzevakken iets ontbreekt.

Voorstellen voor nieuwe keuzevakken worden beoordeeld door de commissie beroepsgerichte keuzevakken, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van SLO, SBB en SPV. Sinds 2017 zijn er 20 nieuwe keuzevakken goedgekeurd. Het totaal aantal keuzevakken bedraagt eind 2023 190 (inclusief 40 profielmodulen die als keuzevak aangeboden mogen worden).

Start programma Sterk Beroepsonderwijs

Na verschillende experimenten met doorlopende en geïntegreerde leerroutes ontstaan de behoefte om de mogelijkheden die de experimenten bieden vast te leggen in een wet. Start van het wetstraject is het project Sterk Beroepsonderwijs (SBO). In dit project heeft tot doel samenwerkingsverbanden tussen vmbo en mbo mogelijkheden te geven om te werken aan doorlopende leerroutes, waarin:

  • het vmbo examen verspreid kan worden over drie leerjaren (de laatste twee jaar vmbo en het eerste leerjaar mbo),
  • mbo-stof, inclusief BPV (beroepspraktijk vorming) al in het vmbo aangeboden en afgesloten kan worden,
  • één docententeam, op basis van een teambevoegdheid, onderwijs verzorgt,
  • er gewerkt wordt met één onderwijstijd.

Samenwerkingsverbanden die gebruik willen maken van de mogelijkheden die de wet biedt moeten zich melden bij DUO.

Terug naar de tijdlijn