2018-hjo9190918-0015s-505x535

'Van vroeger naar nu' #2018

Start Sterk Techniekonderwijs: de basis op orde en start rode en blauwe cspe´s

Ontwikkelingen in het vmbo

Start Sterk Techniekonderwijs: de basis op orde

De invoering van de profielen, met name in de sector techniek, vraagt extra investeringen van scholen. De technische platforms vragen hiervoor, samen met VNO-NCW, extra budget aan het kabinet Rutte II dat geformeerd wordt. Met succes: er komt structureel 100 miljoen per jaar beschikbaar.

In 2018 start het programma Sterk Techniekonderwijs. Scholen met een profiel PIE, BWI en/of M&T krijgen in 2018 en 2019 budget om de basis voor het onderwijs op orde te brengen. De profielen MVI en MaT vallen buiten deze regeling, omdat deze scholen al sinds de invoering van het vmbo meer geld per leerling krijgen. Vanaf 2020 doen alle technische profielen mee aan Sterk Techniekonderwijs.

Start rode en blauwe cspe’s

Tot 2018 was er per profiel één versie van het cspe. Zakte een leerling voor (een onderdeel van) het cspe dan kon hij herexamen doen, maar kreeg hij dezelfde opdracht nog een keer.

Vanaf 2018 krijgen scholen toegewezen of het cspe in de rode of de blauwe variant afgenomen moet worden. Moet een leerling het examen doen, dan moet hij dat doen met het cspe van de andere kleur.

Terug naar de tijdlijn