2020-nieuwegein-505x535

'Van vroeger naar nu' #2020

Geen examens door corona, start Sterk Techniekonderwijs (2020-2024), start pilot praktijkgerichte programma’s, invoering wet doorlopende leerroutes en doorstroomrecht havo

Ontwikkelingen in het vmbo

Geen examens door corona

In 2020 gaan de centrale examen niet door vanwege corona. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens hun diploma behalen. Ook de cspe’s worden geannuleerd. Er zijn aangepaste slaag-zakregels. De staatsexamens voor het vso gaan wel gewoon door.

Start Sterk Techniekonderwijs (2020-2024)

Vanaf 2020 werken in 78 regio’s in Nederland vmbo, mbo en regionaal bedrijfsleven samen aan Sterk Techniekonderwijs (STO). STO heeft tot doel, door middel van regionale plannen te werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk techniekonderwijs. Elke regio doet dit op zijn eigen manier, passend binnen de kaders van STO.
Voorwaarde voor subsidie uit STO is dat in een regio twee vmbo-scholen met een technisch profiel, een mbo en het regionaal bedrijfsleven samenwerken. Het regionaal bedrijfsleven legt 10% van de subsidie in als cofinanciering.

Start pilot praktijkgerichte programma’s

Er worden plannen gemaakt voor een samenvoeging van de gemengde en de theoretische leerweg. Als werktitel krijgt deze samenvoeging ‘de nieuwe leerweg’. In de nieuwe leerweg moet alle leerlingen een praktijkgericht programma volgen, dat hen optimaal voor moet bereiden op de overstap naar het vervolgonderwijs (mbo of havo). In augustus 2020 starten 140 scholen met een pilot praktijkgerichte programma’s. Deze pilot heeft tot doel in de praktijk uit te testen hoe de praktijkgerichte programma’s vorm gegeven kunnen worden. In praktijkgerichte programma’s staan levensechte opdrachten van het regionaal bedrijfsleven centraal.

Invoering wet doorlopende leerroutes

De wet doorlopende leerroutes wordt ingevoerd. Deze wet geeft scholen de mogelijkheid doorlopende leerroutes te ontwikkelen van vmbo naar mbo en daarbij gebruik te maken van:

  • éen docententeam
  • één plan voor toetsing en afsluiting
  • gespreid afnemen van het vmbo examen
  • al in het vmbo te starten met mbo leerstof.

Voor de basisberoepsgerichte leerweg – niveau 2 kan een geïntegreerde leerroute aangeboden worden, waarbij het vmbo-examen achterwege gelaten kan worden.
Scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheden van de wet moeten een samenwerkingsovereenkomst sluiten en zich melden bij DUO.
Klik hier voor een overzicht van scholen die doorlopende leerroutes aanbieden.

Doorstroomrecht havo

Per 1 augustus 2020 is het doorstroomrecht naar de havo (en het vwo) wettelijk geregeld. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen.

Terug naar de tijdlijn