2023-hjo9240214-0041-505x535

'Van vroeger naar nu' #2023

Subsidie versterking beroepskolom

Ontwikkelingen in het vmbo

Subsidie versterking beroepskolom

Tussen 2023 en 2025 kan er in vijf tranches subsidie aangevraagd worden voor het optimaliseren van de doorstroom in de beroepskolom: van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo. Doel van de subsidie is programmatische afstemming te ontwikkelen waardoor jongeren ongehinderd door kunnen stromen in de beroepskolom, met name in tekort-sectoren. Het mbo is van deze subsidieregeling penvoerder.

Terug naar de tijdlijn