2024-pgp-jo9231113-0115-505x535

'Van vroeger naar nu' #2024

Start vrijwillige invoering praktijkgerichte programma’s in GL en TL, actualisering kern doelen en examenprogramma’s, actualisatie beroepsgerichte syllabi en examenprogramma’s, implementatie nieuw examenprogramma Economie & Ondernemen.

Ontwikkelingen in het vmbo

In het schooljaar 2024 – 2025 wordt gevierd dat het vmbo 25 jaar bestaat. In 25 jaar is het vmbo behoorlijk doorontwikkeld en er staan nieuwe innovaties op de rol, zoals:

  • een nog flexibeler/modulair examen voor de beroepsgerichte programma’s;
  • implementatie van de praktijkgerichte programma’s in de GL en TL;
  • doorontwikkeling van Sterk Techniekonderwijs;
  • doorontwikkeling van de beroepsgerichte examenprogramma’s en de structuur van het beroepsgerichte onderwijs, waardoor er nog meer onderwijs op maat van de leerling verzorgd kan worden.

Start vrijwillige invoering praktijkgerichte programma’s in GL en TL

Vanaf 1 augustus 2024 mogen scholen praktijkgerichte programma’s invoeren in de gemengde en theoretische leerweg (GL en TL). Op 1 augustus 2024 zijn er 13 verschillende praktijkgerichte programma’s die tot doel hebben leerlingen kennis te laten maken met en ervaring op te laten doen in de beroepspraktijk voor ze een vervolgopleiding kiezen en generieke vaardigheden ontwikkelen die belangrijk zijn in een vervolgopleiding. Na de GL en TL stroomt ongeveer 85% van de leerlingen door naar een mbo-opleiding, vaak op niveau 4. 15% van de leerlingen kiest voor de havo als vervolgopleiding.

Actualisering kerndoelen en examenprogramma’s

SLO actualiseert alle kerndoelen en examenprogramma in het funderend onderwijs. Nieuw zijn de kerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid. Als er grote wijzigingen worden aangebracht in de examenprogramma’s, worden deze eerst in de vorm van een pilot in de praktijk uitgeprobeerd.

Actualisatie beroepsgerichte syllabi en examenprogramma’s

In 2024 start de actualisatie van de syllabi van de beroepsgerichte examenprogramma’s. Innovaties hebben invloed op beroepsgericht onderwijs, daarom moeten beroepsgerichte examenprogramma’s sneller dan examenprogramma’s voor avo-vakken, geactualiseerd worden. Gestart wordt met de syllabi, de basis voor examenmakers. Vraagt aanpassing van een syllabus ook om aanpassing van een examenprogramma, dan wordt deze aanpassing in het examenprogramma doorgevoerd. Achtereenvolgens worden eerst de examenprogramma’s van de technische profielen geactualiseerd, waarna de andere profielen volgen.

Implementatie nieuw examenprogramma Economie & Ondernemen

Vanaf augustus 2024 wordt er een herzien en geactualiseerd examenprogramma voor het profielvak Economie & Ondernemen ingevoerd. Dit examenprogramma was zo dringend aan vervanging toe, dat niet gewacht kon worden met de actualisatie. Voorafgaand aan de implementatie hebben 14 pilotscholen ervaring opgedaan met het nieuwe examenprogramma.

Terug naar de tijdlijn