2010-keuzes-in-ontwikkeling-505x535

'Van vroeger naar nu' #2010

10 jaar vmbo, Johan van der Sandenpenning voor Ad van Andel en publicatie ‘vmbo herkend’

Ontwikkelingen in het vmbo

10 jaar vmbo

Het tienjarig bestaan van het vmbo wordt groots gevierd in Studio 21 in Hilversum. Er verschijnen verschillende publicatie om het vmbo uit te leggen aan ouders en leerlingen.

Johan van der Sanden penning voor Ad van Andel

Ad van Andel kreeg in 2010 opdracht van zijn bestuur om naar de Mmanagementdag van SPV te gaan. Ad was voorgedragen voor de Johan van der Sanden penning, maar kon niet komen. Het was de enige keer dat er voor de prijswinnaar bekenden waren bij de prijsuitreiking. Zijn team stond tijdens de prijsuitreiking achter in de zaal.
Ad van Andel kreeg de prijs omdat hij in Houten een nieuwe vooruitstrevende vmbo-school had opgericht (het Houtens), een vmbo-school die in alle leerwegen uitging van een eigen onderwijsconcept en alleen het profiel Intersectoraal aanbood.

Publicatie ‘Vmbo Herkend’

In januari 2010 publiceert SPV ‘Vmbo Herkend’ met daarin de resultaten van een groot veldonderzoek onder docenten en hun leidinggevenden over de toekomst van het (beroepsgerichte) vmbo. Geadviseerd werd:

  • de oriënterende en voorbereidende functie van het vmbo te behouden;
  • het stelsel van leerwegen te behouden;
  • te werken aan flexibiliteit en maatwerk, zodat leerlingen succesvol door kunnen stromen naar het mbo;
  • robuuste programmaclusters binnen de bestaande sectoren te ontwikkelen, zodat het vmbo, ook bij terugloop van leerlingen betaalbaar en organiseerbaar blijft;
  • een examenmix te ontwikkelen bestaande uit een gelijkwaardige cspe en se.