2014-boekje-dromen-505x535

'Van vroeger naar nu' #2014

15 jaar vmbo: boekje dromen, start experiment vakmanschaps- en beroepsroutes en Johan van der Sanden penning voor Roland Kahn

Ontwikkelingen in het vmbo

5 jaar vmbo: boekje dromen

Het vmbo bestaat 15 jaar. Dit wordt gevierd met de uitgave van een ‘dromenboekje’ waarin voormalig vmbo-leerlingen vertellen wat hun droom was en hoe ze die gerealiseerd hebben.

Start experiment vakmanschaps- en beroepsroutes

VM2 was alleen bedoeld voor doorlopende leerlijnen vmbo-bb-mbo2. Het experiment vakmanschaps- en beroepsroutes maakt het ook voor andere vmbo-leerwegen en mbo-niveaus mogelijk doorlopende leerroutes te creëren. Echter met één verschil, in deze routes moeten leerlingen vmbo-examen doen voor ze door kunnen stromen naar het mbo.

Johan van der Sanden penning voor Roland Kahn

Roland Kahn was eigenaar van CoolCat, een keten van kledingwinkels die zich vooral op jongeren richtte en waar vmbo-leerlingen een kans kregen om te werken en stage te lopen.