2011-vernieuwing-vmbo-505x535

'Van vroeger naar nu' #2011

Start vernieuwing beroepsgerichte programma’s, lancering website Go vmbo: voorlichting voor basisscholen over het vmbo, Johan van der Sandenpenning voor Inge Kirsten en invoering digitale examens in de kaderberoepsgerichte leerweg

Ontwikkelingen in het vmbo

Start vernieuwing beroepsgerichte programma’s

Op basis van het advies van de Adviesgroep vmbo (2008) en het veldonderzoek van SPV (2010) wordt een start gemaakt met de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo.

Aanleiding vormen:

  • inhoudelijk gedateerde programma’s die niet meer passen bij de beroepspraktijk en het vervolgonderwijs
  • terugloop van het aantal leerlingen door demografische krimp, waardoor scholen het toenemend aantal beroepsgerichte programma’s niet meer kunnen organiseren
  • behoefte aan vereenvoudiging van de structuur van het vmbo
  • behoefte aan maatwerk voor leerlingen

SLO en SPV krijgen de opdracht nieuwe examenprogramma’s te ontwikkelen en deze in een pilot uit te proberen.
Tussen 2011 en 2015 werken 5 sectorvernieuwingscommissies en 52 pilotscholen aan nieuwe examenprogramma’s.

Lancering website Go vmbo: voorlichting voor basisscholen over het vmbo

Om het primair onderwijs kennis te laten maken met het vmbo is de website Go vmbo ontwikkeld. Deze website bestaat uit:

  • een interactieve game voor leerlingen. Met behulp van deze game maken leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, kennis met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo in het bijzonder.
  • een voorlichtingswebsite over het vmbo voor ouders van leerlingen van de basisschool en leerkrachten van groep 7 en 8.

De website wordt jaarlijks door veel mensen bezocht en de game door ongeveer 30.000 leerlingen gespeeld.

 

Johan van der Sanden penning voor Inge Kirsten

Inge Kirsten kreeg de prijs als voorvechter van LOB, zowel op haar school als landelijk. Zij was docent Engels, mentor en decaan van het Buitenhout College en heeft, als een van de eersten LOB ingevoerd op haar school. Later is ze actief geworden in de landelijke LOB-kringen.

Invoering digitale examens in de kaderberoepsgerichte leerweg

Na de basisberoepsgerichte leerweg (2008) kunnen in 2011 ook de eerste leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg digitaal, flexibel examen doen. In 2012 kunnen alle scholen die dat willen flexibele digitale examen afnemen. In de loop van de jaren gaan steeds meer scholen over op digitale examens.

Terug naar de tijdlijn