2013-keuzes-in-ontwikkeling-505x535

'Van vroeger naar nu' #2013

Start 52 pilotscholen nieuw vmbo/profielen vmbo en Johan van der Sanden penning voor Anja Vink.

Ontwikkelingen in het vmbo

Start 52 pilotscholen nieuw vmbo/profielen vmbo

Een jaar later dan gepland starten 52 pilotscholen met de nieuwe profielen in het vmbo. Zeven scholen nemen met alle profielen die ze aan mogen bieden deel aan de pilot. De scholen komen vijf keer per jaar bijeen voor een pilotbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten worden concept examenprogramma’s en syllabi besproken en worden voorstellen gedaan voor wijzigingen. Daarnaast wisselen docenten en schoolleiders ervaringen uit. Tussen 2013 en 2016 nemen twee cohorten leerlingen deel aan het pilotexamen. De pilot werd op 28 juni 2017 afgesloten door staatssecretaris Sander Dekker.

Johan van der Sanden penning voor Anja Vink

Anja Vink schrijft sinds 1998 over onderwijsongelijkheid in Nederland. Haar artikelen verschenen onder meer in Vrij Nederland en NRC. Ook publiceerde ze ‘Witte zwanen, zwarte zwanen: de mythe van de zwarte school’’ (2010) en ‘Van deze kinderen ga je houden’ over klas 1b van een grote, diverse vmbo-school (2013). Voor haar werk heeft ze verschillende prijzen ontvangen. Omdat Anja Vink in de media aandacht vroeg voor het vmbo, heeft ze de Johan van der Sanden penning gewonnen. Momenteel werkt Anja Vink aan onderzoek naar het onderwijs toen en nu en vooral naar ‘oude’ bevoegdheden toen en nu. Zij richt zich vooral op de N-akten die vroeger een bevoegdheid gaven.

Terug naar de tijdlijn